Перевод "ладу" на испанский. Ладу перевод

Опубликовано: 01.09.2018

до ладу - перевод - Украинский-Русский Словарь

uk Ми можемо привести до ладу своє життя й підготувати себе і сім’ї до того, що чекає нас попереду.

LDSru Мы можем привести свою жизнь в порядок и вместе с семьей подготовиться к грядущим событиям.

uk У своєму творі вона запропонувала, щоб історичні будівлі в Суринамі були приведені до ладу та прикрашені і щоб жителі Суринаму стали більш дружніми до приїжджих.

LDSru В своем сочинении Николь предложила отремонтировать и украсить исторические здания в Суринаме и призвать граждан страны быть более дружелюбными к туристам.

uk А тепер заповідь я даю тобі—якщо ти хочеш звільнитися, ти маєш привести до ладу свій власний дім, бо є багато чого, що є неправильним у твоєму домі»7.

LDSru И ныне повеление Я даю тебе: Если хочешь быть избавлен, приведи в порядок свой дом, ибо многое нехорошо в доме твоем”7.

uk Напишіть на дошці наступний принцип: Ми допомагаємо виконувати заповіді Господа привести до ладу наші сім’ї, коли ми більш старанні і турботливі вдома.

LDSru Напишите на доске следующий принцип: Мы выполняем заповедь Господа – помогаем привести свои дома в порядок – являясь более прилежными и внимательными в своем очаге.

uk Уітні, привести до ладу свої домівки.

LDSru Уитни, привести в порядок свои дома.

uk Апостоли, президенти колів та єпископи, чи ви привели до ладу ваші домівки?

LDSru Апостолы, президенты кольев и епископы, исполнили ли вы этот наказ в своих домах?

uk Президент Грант закликав батьків “так привести до ладу власне життя, щоб їхній приклад був натхненням для дітей” 19, він і сам жив за цим ученням.

LDSru Президент Грант призывал родителей “организовать свою жизнь так, чтобы их пример служил источником вдохновения для детей”19, и сам жил согласно этому принципу.

uk Що нам треба було б привести до ладу?

LDSru Какие уладили бы разногласия?

uk Уітні, єпископові Моєї Церкви, є необхідність докорити, і він має привести до ладу свою сімʼю, і дивитися за тим, щоб вони були більш старанними і турботливими вдома, і молилися завжди, інакше їх буде усунуто з їхнього амісця.

LDSru Уитни, епископ Церкви Моей, также должен понести наказание и ему надлежит привести в порядок семью свою и смотреть, чтобы они были более прилежными и внимательными в своём доме и всегда молились, иначе они будут устранены с аместа своего.

uk 1–5, Усі, хто є вірними, побачать Господа; 6–18, Іван свідчив, що Син Бога йшов від благодаті до благодаті, доки не отримав повноту слави Батька; 19–20, Вірні люди, ідучи від благодаті до благодаті, також отримають від Його повноти; 21–22, Ті, хто народився через Христа, є Церквою Першонародженого; 23–28, Христос отримав повноту всієї істини, так само може отримати і людина через послушність; 29–32, Людина була від початку з Богом; 33–35, Елементи вічні, і людина може отримати повноту радості у Воскресінні; 36–37, Слава Бога—це розум; 38–40, Діти невинні перед Богом завдяки викупленню Христа; 41–53, Братам з провідництва заповідано привести свої сімʼї до ладу.

LDSru 1–5, Все верные увидят Господа; 6–18, Иоанн свидетельствовал, что Сын Божий следовал от благодати к благодати, пока не получил полноту славы Отца; 19–20, Те, кто верны, следуя от благодати к благодати, тоже получат от полноты Его; 21–22, Те, кто возродились через Христа, есть Церковь Первенца; 23–28, Христос получил полноту всей истины, и через повиновение человек тоже может получить её; 29–32, Человек был в начале с Богом; 33–35, Стихии – вечны, и человек сможет получить полноту радости при Воскресении; 36–37, Слава Божья есть разум; 38–40, Дети невинны перед Богом благодаря Искуплению Христа; 41–53, Братьям-руководителям велено привести в порядок свои семьи.

uk Я поділилася своїми сумнівами з президентом колу, й він допоміг мені зрозуміти, що якщо моє життя приведено до ладу і я дійсно намагаюся робити все, чого була навчена, то я гідна увійти в дім Господа.

LDSru Я поделилась своими сомнениями со своим президентом кола, и он помог мне понять, что, если моя жизнь была в порядке и я действительно старалась выполнять все, чему меня учили, то я достойна войти в дом Господа.

uk Ви можете запропонувати студентам позначити повторення або основну ідею цих віршів—члени Церкви мають “привести до ладу” свої сім’ї (див. вірші 43, 44 і 50).

LDSru Вы можете предложить студентам отметить в этих стихах повторения или модели, которые говорят о том, что члены Церкви должны делать, чтобы “привести в порядок” свои семьи (см. стихи 43, 44 и 50).

uk Приве[діть] до ладу свій власний дім

LDSru Приведи в порядок свой дом

uk — Ти недавно сюди переїхав, правда? — говориш ти не до ладу.

JW_2017_12ru — Ты у нас новенький?

uk Одна сестра сказала: «Протягом чотирьох днів сорок добровольців доводили до ладу мій дім.

JW_2017_12ru Одна сестра говорит: «Мой дом 4 дня ремонтировали 40 добровольцев.

uk Уітні ... є необхідність докорити, і він має привести до ладу свою сімʼю, і дивитися за тим, щоб вони були більш старанними і турботливими вдома, і молилися завжди, інакше їх буде усунуто з їхнього місця”6.

LDSru Уитни... должен понести наказание и ему надлежит привести в порядок семью свою и смотреть, чтобы они были более прилежными и внимательными в своём доме и всегда молились, иначе они будут устранены с места своего»6.

uk 15 І привести до ладу Церкви, і анавчатися, і бвивчати, і знайомитися з усіма добрими книгами, і з вмовами, язиками і людьми.

LDSru 15 И приводить в порядок приходы Церкви, аизучать, бучиться и знакомиться со всеми хорошими книгами и с вязыками, наречиями и народами.

uk Я дуже засмутився і вирішив швидко привести свій дім до ладу.

LDSru Я ощутил вспышку гнева и быстро решил навести порядок в своем доме.

uk Приведіть свій дім до ладу.

LDSru Приведите в порядок свои дома.

uk 18 Приведіть до ладу ваші будинки; тримайтеся подалі від аледарства й бнеохайності.

LDSru 18 Приводите в порядок дома ваши; держите подальше от себя аленость и всё бнечистое.

uk поки я зрозумів, що до ладу його так і не розумію.

TEDru прежде чем начал осознавать, что на самом деле у меня нет полного понимания происходящего.

uk * Відповідно до віршів 42, 48 і 50, що ми можемо робити, що привести до ладу наші сім’ї?

LDSru * Что, согласно стихам 42, 48 и 50, мы можем делать, чтобы привести свои дома в порядок?

uk Він дуже втішився тим, що може привести до ладу своє життя й отримувати благословення від Бога.

JW_2017_12ru И он был рад возможности привести свою жизнь в порядок и получить благословения от Бога.

ru.glosbe.com

ладу - Перевод на испанский - примеры русский

Возможно, Вы имели в виду:

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Ладу испарился с того момента, как его выпустили по условно-досрочному.

Ledoux se... convirtió en un fantasma desde que faltó a su revisión de libertad.

Ты сдашь мне местонахождение Ладу, а я позволю тебе уйти, Джинджер.

Si me das la ubicación de Ledoux, te dejaré ir, Ginger.

Мы можем взять Ладу. Марти, это будет грязным дельцем.

Podemos atrapar a Ledoux, pero no será fácil.

Рэджи Ладу заслужил смерть, Марти.

Reggie Ledoux merecía morir, Marty.

Ладу знал о ней, да?

Ledoux sabía sobre ella, ¿verdad?

и выйдем на их поставщика, убедимся, что это Ладу, и возьмем его.

Hay que contactar a su proveedor confirmar que es Ledoux, y atraparlo.

Это сделал Рэджи Ладу?

Нам нужно найти этого Тайро Уимса и выяснить, что он знает о Ладу.

Necesitamos encontrar a Weems. Ver si nos puede decir donde está Ledoux.

И делали они это на диалекте, с которым я была не в ладу.

Lo hacían en un lenguaje que yo no dominaba.

Я не в ладу с ними.

Я должен быть в ладу с самим собой.

Я в ладу со сложными системами.

Tengo afinidad con los sistemas complejos.

Из-за того, что ни один человек не в ладу с собой.

Porque ningún hombre está en paz consigo mismo.

Большое дело, когда ты в ладу со своими коллегами.

Es muy importante cómo te llevas con tus colegas.

Но сейчас я пытаюсь быть в ладу с собой.

Из-за того, что ни один человек не в ладу с собой.

Porque no hay hombre en paz con si mismo.

Буб-би-ди-бу. Слушайте, всё, что я знаю, когда я ушёл вчера утром на работу, моя жена была в ладу со мной.

Sólo sé que cuando me fui a trabajar ayer por la mañana... mi mujer y yo estábamos bien.

Я в ладу с собой и с миром!

¡'Estoy en paz conmigo y con el mundo!

Все мы, как развитые, так и развивающиеся страны, должны жить в ладу с природой.

Todos nosotros, países industrializados y en desarrollo por igual, debemos hacer la paz con la naturaleza.

Невозможно понять, как люди, совершающие акты геноцида и другие серьезные преступления против человечности, могут жить в ладу со своей совестью или вести нормальную жизнь после совершения таких чудовищных уголовных деяний.

Es incomprensible cómo logran convivir con su conciencia o llevar una vida normal los perpetradores de actos de genocidio y otros graves crímenes de lesa humanidad, después de realizar semejantes actividades criminales abominables.

context.reverso.net

lada - translation - Swedish-Russian Dictionary

sv Liksom det hebreiska ordet ‛ol (1Mo 27:40; Jes 9:4) kan zygọs också användas om den okstång man lade på axlarna för att lättare kunna bära bördor.

JW_2017_12ru Как и еврейское ол (Бт 27:40; Иса 9:4), зиго́с может обозначать коромысло, при помощи которого человек носит грузы, равномерно распределяя их вес по обеим сторонам.

sv När det första skalvet lade sig rusade de ut och träffade på varandra.

JW_2017_12ru После первой серии толчков они выбежали на открытое пространство.

sv Ethan satte sig bredvid honom och lade skateboarden i knät.

LDSru Итан присоединился к нему, положив скейтборд на колени.

sv I brevet upplyste de honom om byggnadsarbetet, lade fram judarnas påstående att de hade tillstånd att bygga och bad att man skulle göra efterforskningar i de kungliga arkiven för att se om det fanns något skriftligt belägg för deras påstående.

JW_2017_12ru В этом письме они сообщили ему о строительстве, пересказали слова иудеев о законности их работ и попросили поискать в царских архивах документ, подтверждавший право иудеев на восстановление храма (Езд 5:3—17).

sv (4Mo 4:4–15; 7:9) Gersoniterna, som hade två vagnar, transporterade tältdukarna (med undantag av förhänget mellan det heliga och det allra heligaste, som lades över arken [4Mo 4:5]), tältboningens överdrag, förgårdens omhängen, avskärmningarna för ingångarna, de tillhörande tältlinorna och vissa redskap till tjänsten.

JW_2017_12ru Гирсонитяне, у которых было две повозки, отвечали за перемещение полотнищ шатра (кроме занавеса перед Святым святых, которым накрывался ковчег [Чс 4:5]), покровов шатра, полотнищ для двора, занавесов, веревок для шатра и некоторых принадлежностей, необходимых для служения (Чс 4:24—26; 7:7).

sv Och förra året lade jag till dessa rader:

LDSru А в прошлом году я добавил следующие строки:

sv Efter det lade jag märke till andra gånger när jag kände den Helige Anden.

LDSru Позже я стала замечать и другие случаи, когда я ощущала влияние Святого Духа.

sv Artiklarna i det numret lade bland annat fram arkeologiska, historiska och vetenskapliga fakta som vittnar om att Bibeln verkligen är inspirerad av Gud.

JW_2017_12ru В нем рассматриваются археологические, исторические и другие научные доказательства того, что Библия действительно вдохновлена Богом.

sv Lade du märke till att det var när de verkligen förstod Bibeln som de blev övertygade om att Gud hör bön?

JW_2017_12ru Обратите внимание: в каждом из вышеприведенных случаев убедиться в том, что Иегова действительно слушает молитвы, людям помогли точные знания из Библии.

sv När paret följande dag satt på stranden och läste boken lade en kvinna som sålde varor till turister märke till den.

JW_2017_12ru На следующий день, когда они читали эту книгу на пляже, ее заметила женщина, которая продавала товары туристам.

sv Chauffören som kört mig till äldreboendet lade tillsammans med mig händerna på broder Brems huvud och vi gav honom den önskade välsignelsen.

LDSru Водитель, который привез меня в дом престарелых, присоединился ко мне; мы возложили руки на голову брата Бремса и дали ему желанное благословение.

sv I juli lade Gestapo beslag på Sällskapets avdelningskontor och tryckeri.

JW_2017_12ru В июле гестапо конфисковало офис Общества и типографию.

sv Medan vi studerade ett budskap från första presidentskapet lade vi märke till förslagen på hur man kan anpassa lärdomarna till små barn och tonåringar.

LDSru Изучая послание Первого Президентства, мы обратили внимание на идеи о том, как применять учения в жизни маленьких детей и подростков.

sv När Jakob välsignade Manasse och Efraim, lade han avsiktligt och utan att vilja ändra på det sin högra hand på Efraim och sin vänstra på Manasse, och därmed satte han Efraim (den yngre) före Manasse.

JW_2017_12ru Благословляя Манассию и Ефрема, Иаков положил правую руку на голову Ефрема, а левую — на голову Манассии, и настоял на том, что все должно быть именно так.

sv Under den här uppenbarelseprocessen lades en föreslagen text fram för första presidentskapet, som tillser och utfärdar kyrkans undervisning och lära.

LDSru В процессе получения откровений предполагаемый текст был представлен Первому Президентству, члены которого следят за учениями и доктринами Церкви и провозглашают их.

sv Youngs namn, lade han fram namnet Melvin J.

LDSru Янга, он произнес имя Мелвина Дж.

sv När jag hade bett lade jag mig ner och somnade.

LDSru Закончив молиться, я легла спать.

sv Ahabs 70 söner avrättades av sina förmyndare, och deras huvuden lades i två högar vid Jisreels portingång.

JW_2017_12ru Головы 70 сыновей Ахава, которых убили их воспитатели в Самарии, были сложены в две кучи у входа в ворота Изрееля.

sv Maria lade Jesusbarnet i en krubba för att härbärget var fullt.

LDSru Мария положила младенца Иисуса в ясли, потому что в гостинице не было места.

sv Staden Medellin ar värd till FIFA U-20 World Cup. Football Association (FA) lade upp ett videoklipp av mottagandet staden gav Engelska Sub 20 i ett inlägg kallat ‘Ett Galet Colombianskt Välkomnande’

globalvoicesru В городе Меделлин проходит Мировой кубок FIFA U-20, и видеозапись теплого приема, оказанного жителями города молодым футболистам Англии, была опубликована на сайте Футбольной ассоциаций Англии (ФА) под заголовком “Сумасшедшее приветствие колумбийцев”.

sv När vi gick och lade oss den första kvällen i England, var vi mycket upprymda och talade länge om hur gästfritt vi afrikaner hade blivit mottagna av vita människor.

JW_2017_12ru В день нашего прибытия, вечером, когда мы ложились спать, мы с восторгом говорили о том, как гостеприимно встретили нас, африканцев, белые люди.

sv I Guyana lade man i en högre växel i predikoarbetet när Gileadutbildade missionärer anlände i mitten av 1940-talet.

JW_2017_12ru Проповедь ускорила свой ход, когда в середине 1940-х годов приехали миссионеры — выпускники Школы Галаад.

sv (Sak 4:9, 10) Som det var förutsagt lade Serubbabel grunden till templet och hade även tillsyn över arbetet tills det var fullbordat. (Esr 3:8–10; 6:14, 15)

JW_2017_12ru Как и было предсказано, Зоровавель не только заложил основание храма: под его руководством строительство было доведено до конца (Езд 3:8—10; 6:14, 15).

sv Virak ingick i den heliga rökelse som användes vid helgedomen (2Mo 30:34–38), och man lade den på sädesoffren (3Mo 2:1, 2, 15, 16; 6:15; Jer 17:26; 41:4, 5) och på varje stapel av skådebrödet i helgedomen (3Mo 24:7).

JW_2017_12ru Ладан входил в состав священного фимиама, который использовали в святилище (Исх 30:34—38), его клали на хлебные приношения (Лв 2:1, 2, 15, 16; 6:15; Иер 17:26; 41:4, 5) и на каждую стопку хлеба предложения в святилище (Лв 24:7).

sv Men jag tänkte aldrig på all tid och allt arbete som hon lade ner på varje aktivitet.

LDSru Но я никогда не задумывалась, сколько времени и сил у нее отнимает проведение каждого мероприятия.

glosbe.com

lada - Перевод на русский - примеры английский

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

National and international cuisine in Vila and Perun restaurants, Lada bar where you can relax drinking coffee, juice, or...

Национальной и международной кухни в Вила и Перун рестораны, Лада бар, где можно расслабиться пить кофе, сок, или...

Lada - a clip about a celebration of the ancient holiday "Kupala" on a glorious slavic lands.

Лада - видеоклип о праздновании древнего праздника Купала на Славных славянских землях.

Other assessments taking place, e.g. MA, LADA, GLASSOD.

Имеют место другие оценки, например МА, ЛАДА, ГЛАССОД.

This report was peer reviewed and is available on LADA Web site.

Данный доклад был подвергнут критическому анализу и размещен на веб-сайте ЛАДА.

A seven-step LADA methodological guideline was suggested, which is discussed in the section below.

Был предложен предусматривающий семь этапов методологический подход ЛАДА, который обсуждается в нижеследующем разделе.

The remaining 9% have been allocated to global initiatives such as support to LADA.

Остальные 9% ассигнуются на реализацию глобальных инициатив, таких, как поддержка ЛАДА.

Both the MA and the LADA are focusing on land degradation.

Проекты ОЭТ и ЛАДА уделяют особое внимание проблеме деградации земель.

And you're trying to sell me a Lada.

И вы пытаетесь продать мне Лада.

The Lada Samara springs immediately to mind.

На ум сразу приходит Лада Самара.

The UNCCD Land Degradation Assessment in Drylands (LADA) project supports national monitoring systems.

Национальным системам мониторинга служит опорой проект по КБОООН "Оценка степени деградации земель в засушливых районах" (ЛАДА).

Cooperation with FAO has been limited to input provided during the formulation of the LADA 2/WOCAT initiative.

Сотрудничество с ФАО ограничивалось участием в разработке инициативы по второму проекту ЛАДА ВОКАТ.

Land Degradation Assessment in Drylands (LADA)

Оценка степени деградации земель в засушливых районах (ЛАДА)

The results from the global LADA assessment will also allow Parties to identify potential actions at regional level.

Результаты глобальной оценки ЛАДА позволят также Сторонам наметить возможные меры на региональном уровне.

Parties are encouraged to participate in order to ensure that the LADA products are useful within their national context.

Участие Сторон обеспечит полезность продуктов ЛАДА в их национальном контексте.

The national component of LADA is carried out by national institutions in the partner countries, supported by the project.

Национальный компонент ЛАДА осуществляется национальными учреждениями в странах-партнерах и при поддержке по линии проекта.

Further development includes the establishment of a national land degradation information system online on a specific LADA website.

Дальнейшая работа включает создание онлайновой национальной системы информации о деградации земель на базе отдельного веб-сайта ЛАДА.

The LADA approach comprises seven sequential steps:

Подход ЛАДА предусматривает семь последовательных этапов:

LADA is a project to develop and test an effective assessment methodology for land degradation, in which biophysical parameters and socio-economic driving forces will be integrated.

ЛАДА - это проект по разработке и испытанию эффективной методологии оценки деградации земель, которая предполагает комплексный учет биофизических и социально-экономических параметров.

LADA is expected to provide ecological, technical, social and economic information about land degradation assessment to take decisions on integrated planning and management in the drylands.

Предполагается, что ЛАДА позволит получать экологическую, техническую и социально-экономическую информацию об оценке степени деградации земель для принятия решений относительно комплексного планирования и землепользования в засушливых районах.

Establishment of a LADA task force;

Ь) учреждение целевой группы ЛАДА;

context.reverso.net

lado - Перевод на русский - примеры испанский

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

No sabía que tuvieras un lado oscuro, Clark.

Вот уж не знала, что у тебя есть тёмная сторона, Кларк.

El rechazo saca el lado oscuro.

Когда людей отшивают, их темная сторона выходит наружу.

Puede haber colegas que trabajan lado a lado realizando tareas similares a los que se aplican condiciones de servicio muy distintas.

Коллеги могут работать бок о бок и выполнять сходные обязанности, но иметь при этом совершенно разные условия службы.

Únicamente por medio de negociaciones bilaterales podremos hacer realidad la visión de dos Estados existiendo lado a lado en paz y con seguridad.

Только на основе двусторонних переговоров мы можем реализовать видение двух государств, живущих бок о бок в мире и безопасности.

Es perfecto porque un lado siempre intentará burlar al otro.

Это идеально, потому что одна сторона всегда будет стараться перехитрить другую.

Hoy convenciste a enemigos de pelear lado a lado.

Сегодня ты убедил врагов сражаться бок о бок.

Niña, puedes nombrar tu lado.

Дитя, теперь ты можешь назвать свой клан.

Estuve trabajando un lado de esto...

Я копал с одного края, вы - с другого.

Quizás por eso todos tenemos un lado oscuro.

Cada vez que te miraba estabas en otro lado.

Каждый раз, когда я смотрела вверх, ты был где-то в другом месте.

Si quieres una explicación, búscala en algún otro lado.

И если тебе нужны объяснения, поищи их где-нибудь в другом месте.

Buscaré el resto en otro lado.

Оставшуюся часть я буду искать в других местах.

No se trata de elegir un lado.

Créeme, querrás tenerme en tu lado.

Поверь, ты будешь очень счастлива быть на моей стороне.

Ellos verían mi lado oscuro que nadie conoce.

No podemos correr por ese lado.

Sabemos que tiene agentes en este lado.

Нам известно, что у него есть агенты на нашей стороне.

Con todas las pequeñas diferencias desde que regresaste del otro lado.

Все эти небольшие различия, которые я отмечаю с тех пор, как ты вернулась из другой вселенной.

"Pensé que estabas de nuestro lado".

Смирись. Мы думали, что ты на нашей стороне .

Te dije que estoy de tu lado.

context.reverso.net

rss